Песня #4
 

灯光

 

 

 

иероглифы

灯光
有位年轻的姑娘
送战士去打仗
他们黑夜里告别
在那台阶上
透过淡淡的薄雾
青年看见
在那姑娘的窗前
还闪亮着灯光
前线光荣的大家庭
迎接这青年
到处都是同志
到处是朋友
可是他总是忘不了
那熟悉的街道
那里有可爱的姑娘
他亲爱的灯光
远方心爱的姑娘
寄来珍贵的信
说她少女的爱情
永不会消逝
胜利时刻将会得到
他期待的姑娘
她那永远的明亮
金黄色的灯光
看那姑娘的来信
想着姑娘的话
青年心里多高兴
变得更坚强
打击可恨的侵略者
战斗更勇敢
为了苏维埃祖国
和亲爱的灯光
打击可恨的侵略者
战斗更勇敢
为了苏维埃祖国
和亲爱的灯光

транскрипция

deng1 guang1

you3 wei4 nian2 qing1 de5 gu1 niang2
song4 zhan4 shi4 qu4 da3 zhang4
ta1 men5 hei1 ye4 li3 gao4 bie2
zai4 na4 tai2 jie1 shang4
tou4 guo4 dan4 dan4 de5 bo2 wu4
qing1 nian2 kan4 jian4
zai4 na4 gu1 niang2 de5 chuang1 qian2
huan2 shan3 liang4 a0 deng1 guang1
qian2 xian4 guang1 rong2 de5 da4 jia1 ting2
ying2 jie1 zhe4 qing1 nian2
dao4 chu4 dou1 shi4 tong2 zhi4
dao4 chu4 shi4 peng2 you3
ke3 shi4 ta1 zong3 shi4 wang4 bu4 le5
na4 shou2 xi1 de5 jie1 dao4
na4 li3 you3 ke3 ai4 de5 gu1 niang2
ta1 qin1 ai4 de5 deng1 guang1
yuan3 fang1 xin1 ai4 de5 gu1 niang2
ji4 lai2 zhen1 gui4 de5 xin4
shuo1 ta1 shao3 nuu3 de5 ai4 qing2
yong3 bu4 hui4 xiao1 shi4
sheng4 li4 shi2 ke4 jiang1 hui4 de5 dao4
ta1 qi1 dai4 de5 gu1 niang2
ta1 na4 yong3 yuan3 de5 ming2 liang4
jin1 huang2 se4 de5 deng1 guang1
kan4 na4 gu1 niang2 de5 lai2 xin4
xiang3 a0 gu1 niang2 de5 hua4
qing1 nian2 xin1 li3 duo1 gao1 xing4
bian4 de5 geng4 jian1 qiang2
da3 ji1 ke3 hen4 de5 qin1 lue4 zhe3
zhan4 dou4 geng4 yong3 gan3
wei2 le5 su1 wei2 ai1 zu3 guo2
he2 qin1 ai4 de5 deng1 guang1
da3 ji1 ke3 hen4 de5 qin1 lue4 zhe3
zhan4 dou4 geng4 yong3 gan3
wei2 le5 su1 wei2 ai1 zu3 guo2
he2 qin1 ai4 de5 deng1 guang1

загрузка

формат mp3,  размер файла 3,42 Mb
(кликните правой кнопкой и выберете сохранить объект как)


 


 


Голосуй!

Я хочу чтобы было больше