Песня #6
 

纺织姑娘

 

 

 

иероглифы

纺织姑娘
在那矮小的屋里 灯火在闪着光 年轻的纺织姑娘坐在窗口旁 她年轻又美丽褐色的眼睛 金黄色的辫子垂在肩上 她那伶俐的头脑思想得深远 你在幻想什么美丽的姑娘 在那矮小的屋里 灯火在闪着光 年轻的纺织姑娘坐在窗口旁 年轻的纺织姑娘坐在窗口旁

транскрипция

fang3 zhi1 gu1 niang2
zai4 na4 ai3 xiao3 de5 wu1 li3
deng1 huo3 zai4 shan3 a0 guang1
nian2 qing1 de5 fang3 zhi1 gu1 niang2 zuo4 zai4
chuang1 kou3 pang2
ta1 nian2 qing1 you4 mei3 li4 he2 se4 de5 yan3 jing1
jin1 huang2 se4 de5 bian4 zi5 chui2 zai4 jian1 shang4 ta1 na4 ling2 li4 de5 tou2 nao3 si1 xiang3 de5 shen1 yuan3
ni3 zai4 huan4 xiang3 shen2 mo5 mei3 li4 de5 gu1 niang2
zai4 na4 ai3 xiao3 de5 wu1 li3
deng1 huo3 zai4 shan3 a0 guang1
nian2 qing1 de5 fang3 zhi1 gu1 niang2 zuo4 zai4
chuang1 kou3 pang2
nian2 qing1 de5 fang3 zhi1 gu1 niang2 zuo4 zai4
chuang1 kou3 pang2

загрузка

формат mp3,  размер файла 2,72 Mb
(кликните правой кнопкой и выберете сохранить объект как)


 


 


Голосуй!

Я хочу чтобы было больше