Песня #8
 

哥萨克之歌

 

 

 

иероглифы

哥萨克之歌
千军万马 在草原上飞奔 日日夜夜 翻山越岭 无边无际 亲爱的祖国大地 红军的骑兵向你致敬 无边无际 亲爱的祖国大地 红军地骑兵向你致敬 顿河阿敦来请你纵情歌唱 两岸的土地鲜花芬芳 可爱的姑娘 田野牧场花园 永远也不准敌人侵犯 可爱的姑娘 田野牧场花园 永远也不准敌人侵犯 假如敌人胆敢来闯国境 我们就一举把它消灭净 顿河的弟兄 伏罗西洛夫将军 请带领我们去冲锋陷阵 顿河的英雄 伏罗西洛夫将军 请带领我们去冲锋陷阵 我们的队伍多么威武雄壮 大枪如林 大炮成行 为保卫劳动 保卫和平自由 为保卫祖国 准备战斗 为保卫劳动 保卫和平自由 为保卫祖国准备战斗 千军万马 在草原上飞奔 日日夜夜 翻山越岭 无边无际 亲爱的祖国大地 红军的骑兵向你致敬 无边无际 亲爱的祖国大地 红军地骑兵向你致敬

транскрипция

ge1 sa4 ke4 zhi1 ge1

qian1 jun1 wan4 ma3 zai4 cao3 yuan2 shang4 fei1ben1
ri4 ri4 ye4 ye4 fan1 shan1 yue4 ling2
wu2 bian1 wu2 ji4 qin1 ai4 de5 zu3 guo2 da4 di4
hong2 jun1 de5 qi2 bing1 xiang4 ni3 zhi4 jing4
wu2 bian1 wu2 ji4 qin1 ai4 de5 zu3 guo2 da4 di4
hong2 jun1 di4 qi2 bing1 xiang4 ni3 zhi4 jing4
dun4 he2 a1 dun1 lai2 qing3 ni3 zong4 qing2 ge1chang4
liang3 an4 de5 tu3 di4 xian1 hua1 fen1 fang1
ke3 ai4 de5 gu1 niang2 tian2 ye3 mu4 chang2 hua1yuan2
yong3 yuan3 ye3 bu4 zhun3 di2 ren2 qin1 fan4
ke3 ai4 de5 gu1 niang2 tian2 ye3 mu4 chang2 hua1yuan2
yong3 yuan3 ye3 bu4 zhun3 di2 ren2 qin1 fan4
jia3 ru2 di2 ren2 dan3 gan3 lai2 chuang3 guo2 jing4
wo3 men5 jiu4 yi1 ju3 ba3 ta1 xiao1 mie4 jing4
dun4 he2 de5 di4 xiong1 fu2 luo2 xi1 luo4 fu1jiang1 jun1
qing3 dai4 ling3 wo3 men5 qu4 chong1 feng1 xian4zhen4
dun4 he2 de5 ying1 xiong2 fu2 luo2 xi1 luo4 fu1jiang1 jun1
qing3 dai4 ling3 wo3 men5 qu4 chong1 feng1 xian4zhen4
wo3 men5 de5 dui4 wu3 duo1 mo5 wei1 wu3 xiong2zhuang4
da4 qiang1 ru2 lin2 da4 pao4 cheng2 xing2
wei2 bao3 wei4 lao2 dong4 bao3 wei4 he2 ping2 zi4you2
wei2 bao3 wei4 zu3 guo2 zhun3 bei4 zhan4 dou4
wei2 bao3 wei4 lao2 dong4 bao3 wei4 he2 ping2 zi4you2
wei2 bao3 wei4 zu3 guo2 zhun3 bei4 zhan4 dou4
qian1 jun1 wan4 ma3 zai4 cao3 yuan2 shang4 fei1ben1
ri4 ri4 ye4 ye4 fan1 shan1 yue4 ling2
wu2 bian1 wu2 ji4 qin1 ai4 de5 zu3 guo2 da4 di4
hong2 jun1 de5 qi2 bing1 xiang4 ni3 zhi4 jing4
wu2 bian1 wu2 ji4 qin1 ai4 de5 zu3 guo2 da4 di4
hong2 jun1 di4 qi2 bing1 xiang4 ni3 zhi4 jing4

загрузка

формат mp3,  размер файла 2,81 Mb
(кликните правой кнопкой и выберете сохранить объект как)


 


 


Голосуй!

Я хочу чтобы было больше