Песня #9
 

三套车

 

 

 

иероглифы

三套车
冰雪遮盖着伏尔加河冰河上跑着三套车有人在唱着忧郁的歌唱歌的是那赶车的人小伙子你为什么忧愁为什么低着你的头是谁叫你这样的伤心问他的是那乘车的人你看吧这匹可怜的老马它跟我走遍天涯可恨那财主要把他买了去今后苦难再等着它 老马老马老马你还真的很傻你还不知道你就要被财主买去吃苦的啦外面雪好大风好大路上没有一个人跟你说话以后你保重身体照顾自己总有一天会有自由的天地三套车跑在路上心情不爽快快给我充分的氧你有钱可以买车买房可以买漂亮的衣裳我只有我的马车和美丽无比的梦想我只想要一张床我只想能躺下我的信仰 

транскрипция

bing1 xue3 zhe1 gai4 a0 fu2 er3 jia1 he2
bing1 he2 shang4 pao3 a0 san1 tao4 che1
you3 ren2 zai4 chang4 a0 you1 yu4 de5 ge1
chang4 ge1 de5 shi4 na4 gan3 che1 de5 ren2
xiao3 huo3 zi5 ni3 wei2 shen2 mo5 you1 chou2
wei2 shen2 mo5 di1 a0 ni3 de5 tou2
shi4 shei2 jiao4 ni3 zhe4 yang4 de5 shang1 xin1
wen4 ta1 de5 shi4 na4 cheng2 che1 de5 ren2
ni3 kan4 ba5 zhe4 pi3 ke3 ling2 de5 lao3 ma3
ta1 gen1 wo3 zou3 bian4 tian1 ya2
ke3 hen4 na4 cai2 zhu3 yao4 ba3 ta1 mai3 le5 qu4
jin1 hou4 ku3 nan4 zai4 deng3 a0 ta1
lao3 ma3 lao3 ma3 lao3 ma3 ni3 hai2 zhen1 de5 hen3
sha3
ni3 huan2 bu4 zhi1 dao4 ni3 jiu4 yao4 bei4 cai2
zhu3 mai3 qu4 chi1 ku3 de5 la5
wai4 mian4 xue3 hao3 da4 feng1 hao3 da4 lu4 shang4
mei2 you3 yi1 ge4 ren2 gen1 ni3 shuo1 hua4
yi3 hou4 ni3 bao3 zhong4 shen1 ti3 zhao4 gu4 zi4
ji3
zong3 you3 yi1 tian1 hui4 you3 zi4 you2 de5 tian1
di4
san1 tao4 che1 pao3 zai4 lu4 shang4 xin1 qing2 bu4
shuang3 kuai4 kuai4 gei3 wo3 chong1 fen4 de5 yang3
ni3 you3 qian2 ke3 yi3 mai3 che1 mai3 fang2 ke3 yi3
mai3 piao1 liang4 de5 yi1 chang2
wo3 zhi1 you3 wo3 de5 ma3 che1 he2 mei3 li4 wu2 bi3
de5 meng4 xiang3
wo3 zhi1 xiang3 yao4 yi1 zhang1 chuang2 wo3 zhi1
xiang3
neng2 tang3 xia4 wo3 de5 xin4 yang3

загрузка

формат mp3,  размер файла 3,88 Mb
(кликните правой кнопкой и выберете сохранить объект как)


 


 


Голосуй!

Я хочу чтобы было больше