Аудио диалог #21: Вы готовы сделать заказ?

иероглифы

服务员:请问,你们现在点菜吗?

 

李:好的。一只烤鸭,还有配套的饼,葱和酱。

 

服务员:请等15分钟左右。

 

李(对王):你觉得怎么样?烤鸭会不会太油腻了?

 

王:没事。

 

李:嗯,避免长胖,吃完了我们走回家吧。

 

王:好啊!那我可以想吃多少吃多少啦!

 

транскрипция

Fu2 wu4 yuan2: Qing3 wen4, ni3 men2 xian4 zai4 dian3 cai4 ma?
Li3: Hao3 de. Yi1 zhi1 kao3 ya1, hai2 you3 pei4 tao4 de bing3, cong1 he2 jiang4.
Fu2 wu4 yuan2: Qing3 deng3 shi2 wu3 fen1 zhong1 zuo3 you4.
Li3: Ni3 jue2 de zen3 me yang? Kao3 ya1 hui4 bu4 hui4 tai4 you2 ni4 le?
Wang2: mei2 shi4.
Li3: ng2, bi4 mian3 zhang3 pang, chi1 wan2 le wo3 men zou3 hui2 jia1 ba1.
Wang2: Hao3 a! na4 wo3 ke3 yi3 xiang3 chi1 duo1 shao3 chi1 duo1 shao3 la1!.

перевод

Официантка: Вы готовы сделать заказ?
Ли: Да. Пекинскую утку, несколько лепешек и лучок с соусом.
Официантка: Пожалуйста, подождите около 15 минут.
Ли: Как ты любишь? Не слишком жирно?
Ванг: Хм. Чтобы не потолстеть на несколько кило, давай-ка пойдем домой, пешком, после ужина.
Ванг: Здорово. Тогда я буду наедаться от пуза.


 


 


Голосуй!

Я хочу чтобы было больше