Аудио диалог #10: Вы умеете готовить, Мистер Ли?

иероглифы

苏:李,你会做饭吗?

 

李:不太会。平时偶尔做一点。

 

苏:那有点可惜。中国菜有那么多种,我真想好好学学。

 

李:没关系,我的朋友很会做饭,煎炸煮炒样样行。她可以教你

 

苏:太好了!你快点给我介绍她吧!

 

транскрипция

Su1: Li3, ni3 hui4 zuo4 fan4 ma?
Li3: Bu4 tai4 hui4. Ping2 shi2 ou3 er3 zuo4 yi1 dian3.
Su1: Na4 you3 dian3 ke3 xi1. Zhong1 guo2 cai4 you3 na4 me duo1 zhong3, wo3 zhen1 xiang3 hao3 hao3 xue2 xue2.
Li3: Mei2 guan1 ji4, wo3 de peng2 you3 hen3 hui4 zuo4 fan4, jian1 zha2 zhu3 chao3 yang4 yang4 xing2. Ta1 ke3 yi3 jiao1 ni3.
Su1: Tai4 hao3 le! Ni3 kuai4 dian3 gei3 wo3 jie4 shao4 ta1 ba! 

перевод

Сю: Вы умеете готовить, Мистер Ли?
Ли: Не слишком хорошо. Я не часто готовлю.
Сю: Жалко. Китайская еда такая разнообразная. Я очень хотела научиться ее готовить.
Ли: Не страшно. Одна из моих подруг отлично готовит. Жарит, варит, парит, тушит, все что угодно. Она может тебя научить.
Сю: Отлично! Поскорее познакомьте меня с ней.


 


 


Голосуй!

Я хочу чтобы было больше